درخواست یوزپلنگی مردم از رئیس جمهور؛ طومار نجات یوزپلنگ ایرانی به دفتر دکتر روحانی رسید

انجمن یوزپلنگ ایرانی نهم شهریور ماه، با توجه به وضعیت نامناسب این گونه ارزشمند درکشور، با راه اندازی کمپینی تحت عنوان نامه نجات، مشکلات یوزپلنگ ایرانی را عنوان کرده و با ارائه پیشنهاداتی طی هفت بند برای بهبود وضعیت موجود، خواستار واکنش سریع دولت شد.
این نامه از نهم شهریور ماه و همزمان با دهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی به مدت یک ماه بر روی وبسایت www.cheetahday.com قرار گرفت. در این مدت ۹۵۱۱ حامی حقیقی،۲۲حامی حقوقی و ۲۵ چهره شناخته شده سیاسی، هنری و ورزشی از این کمپین حمایت کردند.
نامه مذکور به همراه یک متمم در روز دوشنبه ۲۴ آبان، به دفتر نهاد ریاست جمهوری و رونوشت های مربوطه تحویل داده شد و ضمن نگارش گزارشی بر روی نامه، هم اکنون درحال گذراندن مراحل اداری است.
انجمن یوزپلنگ ایرانی از تمامی شما حامیان و همراهان گرامی سپاسگزاری کرده و امید دارد تااقدام فوق همراه با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط، بتواند کمک موثری در بهبود وضعیت این گونه ارزشمند کند.
نتایج بدست آمده متعاقبا از طریق رسانه های انجمن اعلام خواهد شد.

دسته بندی: خبر

دیدگاهی دارید؟